top of page

Dojoetikette

Skikk og bruk på trening

 

Hos oss har vi ikke noe strengt treningsregime. Men vi har satt opp noen helt grunnleggende "skikk og bruk"-regler, som du finner nedenfor. Meningen med disse er dels å gjøre treningen trygg og sikker, samt sørge for at alle skal få en god treningsopplevelse. Dels er det snakk om å videreføre et knippe tradisjonelle verdier (budo-spirit) som har vært knyttet til japansk kampkunst i hundrevis av år, og som er viktig å ta vare på og som er med på å definere ju jitsu som kampkunst:

 

 • Respekter de tradisjonelle hilsereglene. Det skal utføres en tradisjonell hilsen (rei) når du går inn på matta, ved oppstilling, når du henvender deg til en instruktør og når du forlater matta.

 • Før trening begynner, må du ta av klokker, hårspenner, smykker og lignende

 • Trening foregår barbeint hvis det ikke gis beskjed om noe annet, eller hvis du av spesielle årsaker må bruke fottøy. Rene føtter er en hyggelig gest som blir satt stor pris på

 • Ikke forlat matta uten å si fra til instruktøren. Når du kommer tilbake, henvender du deg på nytt til instruktøren. Dette har med din sikkerhet å gjøre

 • Vær en god treningspartner. Respekter alltid din partners klappsignal! Ikke motarbeid partneren din; jobb i stedet sammen med ham/henne (men ikke opphøy deg selv til hans/hennes personlige trener)

 • Instruktørens anvisninger skal alltid etterkommes! Du skal trene på det du har fått beskjed om og ikke noe annet

 • Ha respekt for rollefordelingen på matta samt dine egne og andres begrensinger. Du må ikke undervise eller kommandere dine medelever. Dette gjelder enten du er nybegynner eller videregående.

 • Når instruktøren stopper treningen, skal du stanse den aktiviteten du holder på med umiddelbart og rette oppmerksomheten din mot instruktøren. Ikke prat mens instruktøren prater

 • Du kan påkalle instruktørens oppmerksomhet ved å si hans/hennes navn eller tittel (sensei, renshi osv.). Å  rope "du!", "hei!", "hallo", "kom her" eller lignende er svært uhøfflig, og det skal ikke forekomme.

 • Unngå unødvendig prating mens du er på matta. Vi er på matta for å trene! Spørsmål som ikke har direkte tilknytning til treningen skal rettes til aktuell person før eller etter trening

 • Upassende opptreden (gjesping, roping, raping, utidige kommentarer og annen negativ oppførsel) skal ikke forekomme i lokalene overhodet

 • Utvis vanlig god hygiene før og etter trening. Husk også å vaske treningstøyet ditt.

bottom of page