Ju jitsu er ikke trylling

Updated: Mar 28, 2018


Det hender at folk blir overrasket over at en ju jitsu-teknikk ikke «virker» i en bestemt situasjon. De kan for eksempel si: – Det går ikke an å kaste ham forover når han lener seg bakover! Enkelte synes å leve i den villfarelse at ju jitsu-teknikker nærmest er magiske trylletriks. Det er de imidlertid ikke. Langt derifra.


Enkle fysiske lover

Ju jitsu-teknikker er ikke annet enn anvendelse av enkle fysiske lover.

Teknikkene er for det første ment å fungere i bestemte situasjoner. En fotfeiing (ashi barai) er eksempelvis ment å skulle utføres rett før motstanderen setter foten i bakken. Utfører man teknikken før eller etter dette tidspunktet, går det ikke an å kaste ham med denne teknikken. Ashi barai ble aldri skapt for disse situasjonene. Det er imidlertid ikke det samme som at denne teknikken ikke "virker".


For det andre skal ikke stikkes under stol at fysiske forutsetninger hos utøveren også har mye å si. Hvis du for eksempel veier 60 kilo, er det ikke lett å kaste en person på 100 kilo. Og er du 1,90 høy, så er det ikke lett å kaste en person på 1,70 med et skulderkast. Du vil da ha store problemer med å komme under partnerens tyngdepunkt, noe som er helt nødvendig for at dette kastet skal fungere. Sånn er det bare. Det er ikke noe du behøver å deppe over. Det er helt naturlig.


Selvfølgelig har også alder, bevegelighet, styrke osv hos utøveren også mye å si for utførelsen av teknikkene. Alt dette er realiteter vi må forholde oss til. I ju jitsu driver vi ikke med trylling, og det passer derfor ikke så godt for de som bare er ute etter å lære seg noen få triks.

Å score mål med en heading

Hvis vi tenker oss om, er ikke dette ikke særegent for ju jitsu. Slik er det i alle former for idrett – ja, all fysisk aktivitet overhodet. Skal du ha håp om å score mål på en heading i fotball, for eksempel, må du nesten få ballen servert sånn noen lunde i hodehøyde. Dessuten bør du helst få ballen foran deg – dvs. mellom deg og målet. En heading kan altså bare brukes under bestemte rammebetingelser. Headinger «virker», men det blir ikke alltid mål.


Hvis det var slik at en ju jitsu-teknikk var en slags universalteknikk som fungerte i alle situasjoner, ville vi bare hatt denne ene teknikken. Hva skulle da være vitsen med flere? Som nevnt foran, er det ikke slik. Det er nettopp derfor ju jitsu-systemene inneholder et mangfold av teknikker. Disse benyttes i kombinasjoner, som oppfølgning av andre teknikker, kontringer osv.


Rett fokus

Skal man bli en god ju jitsu-utøver, er det viktig å ha rett fokus. Istedenfor å henge seg opp i alt som ikke fungerer og alt som kan gå galt, bør man heller konsentrere seg om hvordan teknikkene faktisk fungerer. Still deg spørsmål som for eksempel: - Hvilken vei bør jeg bryte balansen for at dette kastet skal fungere optimalt? - Hvor skal jeg plassere beina mine for få en stødigere guardstilling? Forsøk å finne ut hva som er «hemmeligheten» ved den enkelte teknikken. Jobber du på denne måten, vil både du og treningspartnerne dine få en mer positiv treningsopplevelse.

38 views
TELEFON
916 04 693
  • GJJ Facebook
  • GJJ Twitter
  • GJJ YouTube
POST- OG BESØKSADRESSE
Alexander Kiellands gate 35 3716 Skien

Organisasjonsnummer: 993 397 474

© 2018 Grenland Ju Jitsu