top of page

Ju jitsu på ville veier

Oppdatert: 6. mai 2018


Ju jitsu blir stadig mer populært. Grunnen til dette er først og fremst fremveksten av brasiliansk ju jitsu (BJJ). Vi skal vi selvsagt være glade for at ju jitsu er på fremmarsj. Det som imidlertid er et problem, er at ju jitsu er i ferd med å endre seg fra å være et praktisk selvforsvarssystem til å bli en ren sport. En sport som stort sett foregår på bakken, og hvor mange ju jitsu teknikker ikke er tillatt brukt.


Jeg har ingenting imot BJJ. Tvert imot. Det er en kjempefin sport. Jeg liker spesielt godt den dynamiske måten man trener på, med mye sparring mot partnere som gir skikkelig motstand. Tradisjonell ju jitsu er mer statisk, og med motstandere som kan være noe i overkant samarbeidsvillige.


Fordi BJJ er så populært, kan det selvsagt være fristende å kopiere dem. "If you cant beat them, join them", heter det. Men det tror jeg vil være helt feil vei å gå. Kopien blir aldri bedre enn orginlen. Men den viktigste grunnen til å velge en annen vei, er å unngå at ju jitsu opphører som et system for selvforsvar.


Det vi har valgt å gjøre, er derfor å fokusere på det vi er gode på og som ju jitsu er ment som, nemlig selvforsvar. Betyr det at vi driver med tradisjonell ju jitsu? Nei, det gjør det ikke. Vår form for ju jitsu (JJN-ju jitsu) er svært annerledes enn tradisjonell japansk ju jitsu. Treningen er mye mer "levende" og dynamisk. Treningsmetodikken vår ligger faktisk mye nærmere BJJ enn tradisjonell ju jitsu. Men vi har hele tiden selvforsvarstanken med oss i det vi driver med. Fokuset vårt er ikke på sport og konkurranser. (Selv om vi driver litt med det også.) Forskjellen er stor. Men folk flest vet ikke dette. De tenker at "ju jitsu er ju jitsu". Same shit, lissom. Vi må nok bli flinkere til å påpeke ulikhetene.


Ju jitsu må utvikle seg i takt med tiden vi lever i. De teknikkene samuraiene brukte, var myntet på helt andre typer selvforsvassituasjoner enn de vi møter nå for tiden. Idag vet vi dessuten mye mer om fysiologi, treningsmetododikk, pedagogikk osv. Alt dette må vi ta hensyn til. Men vi må passe på så vi ikke går så langt at vi fjerner oss helt fra det som dypest sett er meningen med ju jitsu, nemlig selvforsvar. BJJ har valgt å gjøre det. Det samme har de som driver med sports-ju jitsu. Det må de selvsagt få lov til. Vi har imidlertid valgt å fokusere på selvforsvar, og det er jeg veldig fornøyd med.

387 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page