top of page

Japansk eller brasiliansk ju jitsu?

Oppdatert: 27. apr. 2021

Jeg blir av og til spurt om vi trener brasiliansk eller japansk ju jitsu. Spørsmålet er lett å stille, men ikke så lett å besvare på en skikkelig måte. Det er fordi det ligger noen førende premisser innbakt i spørsmålet. Det er nemlig ikke slik at ju jitsu forekommer i to former: japansk og brasiliansk. Det finnes også en tredje variant. Det er også slik at begrepene japansk og brasiliansk ju jitsu til dels er noe misvisende.

Tradisjonell japansk ju jitsu

Ju jitsu har mange og dype røtter, men det er korrekt å si at ju jitsu som begrep oppsto i Japan på 1600 tallet. Et eksempel på en nokså typisk stilart fra denne epoken er Hontai Yoshin ryu, som du kan se demonstrert i videoen under:


Ju jitsu utviklet utenfor Japan

Etterhvert spredte ju jitsu seg videre fra Japan til andre land. Fra Hawai spredte ju jitsu seg til USA, hvor det 1876 var en oppvisning ved den internasjonale utstillingen i Philadelphia. I 1892 ble ju jitsu introdusert i England, og i Frankrike straks etter.

Europa blir ofte omtalt som ju jitsu'ens andre hjemland, og den formen for ju jitsu som er utviklet i Europa er temmelig annerledes enn tradisjonell japansk ju jitsu. Det er derfor ikke dekkende å betegne dette for japansk ju jitsu.


Denne formen for ju jitsu er i dag den dominerende ved siden av brasiliansk ju jitsu. Tradisjonell japansk ju jitsu praktiseres knapt utenfor japan. Som vi kan se av videoen under, er denne formen for ju jitsu svært annerledes enn tradisjonell japansk ju jitsu.Men selv om den vestlige varianten av ju jitsu har en meget stor utbredelse og praktiseres i store deler av verden, har den dessverre ikke noe navn som beskriver opphavet, slik som for eksempel brasiliansk ju jitsu.


Det som kjennetegner den europeiske formen for ju jitsu, er at den er orientert mot selvforsvar, og i mindre grad mot tradisjon og etikette, slik som den tradisjonelle japanske ju jitsu'en.


Forøvrig finnes det mange forskjellige stilarter innenfor denne moderne formen for ju jitsu også. Vår stilart heter Ju Jitsu Norge. Dette er en stilart med mange røtter, men de viktigste er i England, Frankrike og Kanada.

Brasiliansk ju jitsu

Brasiliansk ju jitsu (BJJ) er utviklet fra judo. Det var judomesteren Mitsuyo Maeda som lærte medlemmer av den brasilianske Gracie-familien judo. Derfra utviklet Gracie'ene, en egen stilart som etterhvert ble kalt brasiliansk ju jitsu. Det som skiller denne sporten fra judo, er at BJJ legger mye mer vekt på bakketeknikker (ne waza). Dette kan man se av videoklippet under:

Siden BJJ bygger på judo, burde denne stilarten strengt tatt ha blitt kalt for brasiliansk judo. Imidlertid er brasiliansk jiu jitsu for lengst blitt et etablert begrep, som det ikke lenger er noen grunn til å rokke ved.


Det som skiller BJJ fra den moderne europeiske ju jitsu'en er først og fremst at BJJ er en konkurranseidrett, slik som judo, mens europeisk ju jitsu først og fremst har fokus på selvforsvar (selv om det finnes konkurranseformer her også).


BJJ har ført til økt oppmerksomhet om ju jtsu. "Alle" har hørt om ju jitsu nå for tiden, og det er jo i utgangspunktet veldig positivt. Men samtidig har markedsføringen av BJJ medført at kunnskapsnivået om ju jitsu har sunket. Mange tror at ju jitsu er noe som kun foregår på bakken, og arten forbindes med sport.

En egen europeisk ju jitsu?

Svaret på spørsmålet i overskriften på denne artikkelen er altså: Ingen av delene. Vi trener verken brasiliansk ju jitsu eller japansk ju jitsu (eller tradisjonell ju jitsu, som noen også sier) men en moderne selvforsvarsorientert form som er utviklet hovedsaklig i Europa.


Skal vi driste oss til å kalle denne arten for europeisk ju jitsu? Det hadde jo vært praktisk med et litt mer betegnende navn enn bare ju jitsu. Uansett fortjener denne moderne og dynamiske formen for ju jitsu oppmerksomhet, og den bør slippe å leve i skyggen av sin japanske oldefar og sitt brasilianske barnebarn.


1 339 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page