Priser

Barn (8-12 år) pr. måned
kr 200
Voksen (fra15 år) pr. måned 
kr 300
Forsikring hos Norges kampsportforbund er inkludert i prisen. Prisene forutsetter 6 måneders bindingstid.