top of page

Effektive selvforsvarsteknikker


Det finnes de som skryter av at de underviser i «effektive» selvforsvarsteknikker. Med dette mener de svært harde kampteknikker. De tror åpenbart at vi har rett til å forsvare oss med alle midler. Dette er ikke riktig. Forsvaret må nemlig stå i forhold til angrepet. Ellers er det ikke rettmessig, jf. straffeloven § 18.


Vi kan ikke bruke harde teknikker mot ethvert angrep. Resultatet blir da at vi forsvarer oss rett i fengsel. De som underviser i selvforsvar, må derfor være nøye med å fortelle elevene sine at harde teknikker bare kan brukes i alvorlige situasjoner – ikke alle.


For å kunne forsvare seg, er det derfor helt nødvendig å ha kjennskap til juss, særlig straffelovens regler om nødverge. Først når man er i stand til å forsvare seg selv, uten å havne i fengsel, kan man snakke om effektivt selvforsvar.


Selv foretrekker jeg å bruke begrepet funksjonelt selvforsvar, nettopp for å understreke at selvforsvarsteknikkene skal kunne fungere i en samfunnsmessig sammenheng, herunder være i samsvar med loven.


Vi har også sett at domstolene faktisk stiller store krav til kampsportutøvere når de hevder at de har handlet i selvforsvar. Det er derfor meget viktig at klubber som underviser i selvforsvar, sørger for å gi sine medlemmer grundig opplæring også i de juridiske sidene ved selvforsvar.91 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page