top of page

Teknikker vs. prinsipper

Oppdatert: 16. nov. 2022


Med ju jitsu-prinsipper menes de ideene som ligger bak teknikkene, og som disse er bygget på. Vi kan sammenligne prinsippene med noter, og teknikkene med melodier. Vi har bare syv noter - eller fjorten hvis vi tar med halvnotene. Med dem kan vi imidlertid lage et uendelig antall sanger. Tilsvarende er det med prinsipper. Vi har noen få ju jisu-prinsipper, men med disse kan vi sette sammen en hel haug med teknikker. Det er kun fantasien som setter begrensninger for hvor mange teknikker vil kan skape av et lite knippe prinsipper.


Det er også slik at teknikker som er tilsynelatende svært ulike hverandre, for eksempel fordi de brukes i helt ulike posisjoner eller situasjoner, kan bygge på ett og samme prinsipp. Motsatt kan én og samme teknikk bygge på flere prinsipper – ikke bare ett. Det siste er nok det vanligste.

Vi har noen få ju jisu-prinsipper, men med disse kan vi sette sammen en hel haug med teknikker.

PRINSIPPENE ER UNIVERSELLE

Ekte ju jitsu-prinsipper er universelle. Det vil si at de gjelder for alle typer situasjoner. De samme prinsipper gjelder enten vi står på beina eller ligger på bakken, enten det er tale om selvforsvar eller konkurranse, enten det er tale om angrep med eller uten våpen, enten det er tale om en eller flere angripere osv.


HVOR MANGE?

Hvor mange universielle ju jitsu-prinsipper vi har, kan helt sikkert diskuteres. Det kommer an på hvordan vi analyserer dem og hvor detaljerte vi skal være. For detaljert må det ikke bli. Poenget med å diskutere prinsipper er jo å peke på grunnleggende fellestrekk. Blir vi alt for detaljerte, beveger vi oss på et eller annet tidspunkt over fra generelle prinsipper til enkeltteknikker.


10 PRINSIPPER

Etter min syn har vi 10 universelle ju jitsu-prinsipper. Disse er:

  1. Balanse

  2. Beskyttelse

  3. Posisjonering (bruk av vinkler)

  4. Avstand

  5. Bevegelse

  6. Presskraft

  7. Kuzushi

  8. Atemi

  9. Forsterkning

  10. Føyeliget

TRENGER VI TEKNIKKER? KAN VI IKKE BARE BRUKE PRINSIPPENE?

Prinsipper er, som vi forstår, viktigere enn teknikkene. Er det da noen vits å lære bort teknikker? Kan vi ikke bare gå rett på prinsippene?


Nei, det vil ikke fungere — i alle fall ikke for nye elever. Til å begynne med er det viktig å lære teknikker. Nybegynner har ikke nok ferdigheter til å fikse det. De må derfor lære seg teknikker til å begynne med, og detaljene er svært viktige. Det er også viktig med mengdetrening for å få teknikkene til å "sitte" skikkelig.


Prinsippene er imidletid viktig for at elevene skal forstå hvorfor de må gjøre slik eller slik. En instruktør må derfor forklare elevene om de prinsippene som ligger de teknikkene han/hun underviser om. En instruktør som sier: "Ikke spør, bare gjør som jeg viser dere", er i alle fall ikke noe pedagogisk geni.


Etterhvert som elevene får mer erfaring, bør de oppfordres til å improvisere, og de vil da mer eller mindre automatisk begynne å tilpasse teknikkene i tråd med de prinsippene de kjenner samt sine egne fysiske forutsetninger.


Det er ikke plass til å gjennomgå de enkelte prinsippene i denne artikkelen. Men jeg vil komme nærmere inn på noen utvalgte prinsipper i egne artikler, så følg med på siden her. Prinsippene er ellers omtalt i boken "Self-defense by Jiu Jitsu" (klikk på lenken).

46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page