top of page

Tanker om kampsport og selvforsvar

Oppdatert: 7. feb. 2018

Det er mye forvirring ute og går når det gjelder begrepene kampsport og selvforsvar. På forskjellige diskusjonsforum på Internett og andre steder krangler folk stadig vekk om hvilken kampsport som er best som selvforsvar.Noen mener at Brasiliansk ju jitsu er bedre mot angrep på bakken, mens boksing og judo er bedre egnet hvis man blir angrepet fra stående posisjon. Andre hevder hardnakket at MMA er det ultimate selvforsvar. Meningene er mange – og bastante. Det er mange besserwissere der ute.Meningsløst

Beklager å måtte si det, men slike diskusjoner er totalt meningsløse. Grunnen er blant annet at man blander sammen begrepene kampsport og selvforsvar i en eneste stor "graut". Judo er en ren konkurranseidrett. Det samme er for eksempel MMA, bryting og boksing. Dette er idretter som utøves innenfor et bestemt regelverk, på en bestemt arena og med en dommer som håndhever reglene.


Boksing fungerer best i bokseringen

Det er ikke tvil om at boksing fungerer best i bokseringen og at MMA er overlegent i buret. Selvforsvar er imidlertid noe helt annet. Selvforsvar handler om å kunne avverge et angrep i den virkelige verden. Her finnes ingen vektklasser. Angriperen følger ingen regler. Det utdeles ingen poeng. Og det finnes ingen dommer som kan gripe inn og stoppe kampen hvis den blir «stygg». I den virkelige verden komme angrepet ofte overraskende – det er ingen avtalt «kamp». Det kan være flere angripere som opererer sammen. Slag- og stikkvåpen som for eksempel balltre og kniv kan bli brukt mot deg. Og så videre.


Verken taekwondo eller fotball er selvforsvar

Kampsporter som judo, MMA, bryting, boksing osv. er ikke konstruerte for denne type situasjoner. En helt annet sak er at man kan bruke teknikker man har lært i en kampsport i en selvforsvarssituasjon. En taekwondo utøver kan i en gitt situasjon f eks finne på å forsvare seg ved å sparke angriperen i skrittet. Men det samme kan en fotballspiller gjøre. Men verken taekwondo eller fotball er selvforsvar av den grunn.

Alle de kampsporten jeg har nevnt foran er fantastiske kampsporter, som jeg har den største respekt for. Men det er viktig å være klar over at man ikke lærer seg selvforsvar ved å trene en kampsport. Mange tror det, men det er fordi de har et for enkelt syn på hva selvforsvar er.


Selvforsvar handler om mye mer enn å kunne selvforsvarsteknikker, som slag, spark, kast osv. For å kunne forsvare seg selv eller andre i en selvforsvarssituasjon, må man kunne mye mer enn det. Blant annet må man vite en del om voldspsykologi, kunne «lese» en situasjon, kunne bruke eget kroppsspråk, kunne lese andres kroppsspråk, ha kunnskaper om stressmestring, ha kjennskap til norsk straffelovgivning osv.


Hva med ju jitsu?

Hva med ju jitsu? Er det selvforsvar eller kampsport? Tja, si det.

Det finnes faktisk et eget konkurranseregelverk for ju jitsu. De som driver med sports-ju jitsu, driver utvilsomt med kampsport. I Norge er det for øvrig få som driver med dette.

I de fleste stilarter innen ju jitsu trenes det mye på selvforsvarsteknikker, og scenariobasert trening forekommer også i en viss utstrekning. Men jeg vil likevel ikke si at ju jitsu er et rent selvforsvarssystem slik ju jitsu praktiseres rundt omkring i norske og utenlandske klubber i dag. Fokuset i dagens ju jitsu er nemlig litt uklart. Ju jitsu trenes dels som en tradisjonell kampkunst, dels som kampsport, dels som selvforsvar og dels som et system for trening og egenutvikling.


FightSafe

I Ju Jitsu Norge, som min klubb er medlem av, er det imidlertid iverksatt et meget spennende nybrottsarbeid. Her er man i ferd med å utvikle selvforsvar som et eget konsept, som skal rette seg spesielt mot en helhetlig og scenariobasert selvforsvarstrening.


Dette ser jeg på som veldig positivt, og jeg hilser tiltaket velkommen.


- Einar Mo

702 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page