top of page

Professorer i ju jitsu - finnes de?


Enkelte ju jitsu-instruktører kaller seg selv for professorer. Eller de blir kalt for professorer av sine elever. Synes du det høres litt merkelig ut? Det skjønner jeg godt. For det er merkelig - for ikke å si helt feil.


En professor er nemlig en person som forsker og/eller underviser ved et universitet eller annen forskingsinstitusjon. Professorkompetanse er, sammen med dosentkompetanse, det høyeste formelle vitenskaplige kompetansenivået vi har. I Norge og noen andre land er professor dessuten en beskyttet tittel. Det er forbudt å kalle seg det hvis man ikke oppfyller kravene.


For å få tittel som professor, må man først ha en mastergrad fra et universitet eller en høyskole. Deretter må man ha publisert forskning av et omfang og på et nivå som svarer til tre doktorgrader! (I tillegg er det krav om høy faglig kvalitet, viktige og originale bidrag til faget, publisering i sentrale faglige kanaler, faglig bredde, universitetspedagogisk utdanning mv. )


I England og USA brukes betegnelsen professor også på lavere akademiske stillinger, som for eksempel universitetslektor. Det hender vel også at personer i andre undervisningstillinger blir kalt for professor av og til, selv om det ikke er helt korrekt.


Men tilbake til ju jitsu: Uansett hvor flink man er i ju jitsu, blir man ikke professor i dojoen. Det er umulig. Sort belte, kan man imidlertid oppnå. Og det finnes også instruktørgrader som man smykke seg med, som for eksempel sensei, renshi og shihan. Men også da må man oppfylle kravene. De kan imidlertid variere fra klubb til klubb og fra stilart til stilart. Det er - i motsetning til professorgraden - ikke noen felles standard her. Vi burde kanskje hatt det, men det er en helt annen sak.


126 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page